SẢN PHẨM

Dây kéo đồng cổ mở hai đầu

Dây kéo quần jean

Dây kéo đồng vàng

Dây kéo phao đầu bít #8

Dây kéo phao đầu bít #5

Dây kéo phao đầu bít #3

Dây kéo phao đầu mở

Dây kéo phao mở 2 đầu

Dây kéo phao #5

Dây kéo phao răng xi bạc #5

Dây kéo phao răng xi vàng #5

Dây kéo phao răng trong suốt #5

Dây kéo ẩn CCC-5

Dây kéo ẩn

Dây kéo ẩn B CCC-3

Dây kéo ẩn A CCC-3

Dây kéo nylon đầu mở

Dây kéo nylon đầu bít (chấu kim loại)

Dây kéo nylon đầu bít

Dây kéo nylon đầu mở

Trang [««]  [1] [2] [3] [4]  [»»]
Copyright © 2017 CÔNG TY TNHH SX - TM PHỤ LIỆU MAY CẢNH HẢI KHANG. All rights reserved.